17 Tháng Mười Một, 2020

Thiết kế Catalogue & Brochure

Thiết kế Catalogue & Brochure: 200.000 – 250.000/trang Lên tưởng thiết kế. Chỉnh sửa. Duyệt maquett trên bản in màu. Gửi file gốc. Thiết kế quảng cáo: […]
11 Tháng Mười Một, 2020

In Ấn Quảng Cáo

21 Tháng Hai, 2020

Thiết kế đồ họa

4 Tháng Hai, 2020

The most successful construction engineering contractor

Thiết kế Đồ Họa, phương thức sử dụng các tác phẩm trực quan để giải quyết các vấn đề và truyền đạt ý tưởng thông qua […]
4 Tháng Hai, 2020

The most successful construction engineering contractor

Thiết kế Đồ Họa, phương thức sử dụng các tác phẩm trực quan để giải quyết các vấn đề và truyền đạt ý tưởng thông qua […]
4 Tháng Hai, 2020

The most successful construction engineering contractor

Thiết kế Đồ Họa, phương thức sử dụng các tác phẩm trực quan để giải quyết các vấn đề và truyền đạt ý tưởng thông qua […]
24 Tháng Bảy, 2019

Thiết kế Website

24 Tháng Bảy, 2019

Chào tất cả mọi người!

Cảm ơn vì đã sử dụng WordPress. Đây là bài viết đầu tiên của bạn. Sửa hoặc xóa nó, và bắt đầu bài viết của bạn […]